FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

در سال‏های میانی دهه ۱۳۴۰ شمسی، اساتید نامداری همچون پروفسور "حسن هاشمیان" و "پروفسور ابراهیم سمیعی" به تشویق دکتر "عبداله علیخانی" بر آن شدند تا با تأسیس گروه پزشکان "جم" بیمارستانی با فن‏آوری بروز و پیشرفته را برای ارائه خدمات درمانی برتر تاسیس کنند.
پس از بررسی های لازم، زمین فعلی بیمارستان در مجاورت خیابان تخت طاووس به مساحت ۴۰۰۰  مترمربع خریداری شده و مسئولیت طراحی و اجراء ساختمان بیمارستان به شرکت مهندسی "گروه چهار" محول گردید. و سرانجام در تاریخ شهریور سال ۱۳۴۷ کلنگ احداث بیمارستان توسط زنده یادان پروفسور "حسن هاشمیان" و پروفسور "ابراهیم سمیعی" به زمین زده شد.

کار احداث بیمارستان در سال ۱۳۴۹ پایان یافت و "بیمارستان جم" با زیربنای ۹۰۰۰ متر مربع، ۱۲۸  تخت بستری، ۳ اتاق عمل پیشرفته و مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای رادیولوژی و تجهیزات قلبی در سال ۱۳۵۰ به بهره ‏برداری رسید.

در ادامه و به کوشش مرحوم دکتر "صادق نظام مافی" بیمارستان جم نخستین بیمارستان خصوصی تهران بود که مجهز به دستگاه رادیوایزوتوپ گردید و بدین ترتیب امکان بررسی بیماریهای تیروئید که در ایران بسیار شایع بود میسر گردید.
با گذشت زمانی کوتاه، شمار دیگری از پزشکان بنام تهران نیز به هسته اصلی بیمارستان جم پیوستند و بدین ترتیب در اوایل دهه ۵۰ شمسی گروهی از پزشکان بنام و متخصص در بیمارستان مجهز "جم" شروع به فعالیت نمودند..
امروز نیز با گذشت نزدیک به نیم قرن پزشکان و تیم درمانی "بیمارستان جم" با پیروی از بنیانگذاران بیمارستان و تبعیت از خصلت نیکوی آن بزرگواران، خدمت‏گزار بیماران هستند.