FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

1401/04/06 13:53:06

مراسم تشييع پيكر دكتر مسعود امامي

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
با نهایت تاسف و تاثر به جامعه پزشکی و خانواده بزرگ جم ضایعه درگذشت پزشک عالیقدرمان «مرحوم آقای دکتر مسعود امامي» متخصص قلب و عروق را تسلیت عرض می نماییم. این عزیز سفر کرده، پس از مدتها تحمل بیماری ریوی در تاریخ 28 خرداد ماه 1401 دار فانی را وداع گفتند.
پیکر ایشان در تاریخ 31 خرداد ماه از بیمارستان جم به بهشت زهرا تهران انتقال یافت. گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است، می چیند آن گلی که به عالم نمونه است. گاهی مصیبتهای زندگی آن چنان سهمگین بر قلب انسان فرود می آید که مانند کوه آتشفشان گذاره های سوزنده اش قلب انسان را می سوزاند که انسان را نه یارای سخن گفتن و نه توان قلم زدن است گویی زبان در دهان و مرکب در قلم خشک گردیده است.
اما چاره ای نیست جز صبر در مقابل مصائب.
روحشان شاد و یادشان همیشه مانا باد