FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

1401/04/06 13:37:19

ویزیت رایگان خانواده‌های زندانیان

بني آدم اعضاي يك پيكرند
در تاريخ اول تير ماه روز چهارشنبه با همكاري شهرداري منطقه 6 تهران تعداد 41 نفر از خانواده هاي زندانيان در سراي محله سنايي بصورت رايگان ويزيت شدند و غربالگري فشارخون و قند خون براي تك تك اعضاي اين خانواده ها توسط همكاران بيمارستان جم انجام شد. 
اميد است در آينده نزديك شاهد حمايت هاي بيشتر از مراكز درماني در حوزه سلامت براي اين خانواده هاي نيازمند باشيم.

ويزيت رايگان

ويزيت رايگانويزيت رايگانويزيت رايگان