FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

1403/04/03 10:13:45

سمپوزیوم سرطان های كولون و ركتوم

در روز پنجشنبه، تاریخ 31 خرداد ماه و جمعه 1 تیر ماه 1403 ، گردهمایی علمی پزشكی (دو روزه) با حضور گروهی از اساتید برجسته پزشكی داخلی – خارجی و متخصصان در خصوص آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا، حوزه سرطان های كولون و ركتوم به بحث و گفتگو پرداختند. این گردهمایی علمی توسط انجمن علمی جراحان عمومی ایران و با همكاری بیمارستان جم و شركت های ماورای فنون (گروه)، Convatec، Lexington، به ریاست آقای دكتر سیاوش صحت و دبیران علمی، آقایان دكتر فرزاد پناهی، دكتر مهرداد بهلولی برگزار گردید. گروه های هدف آن شامل متخصصین و فوق تخصص های رشته های، متخصص پرتو درمانی، متخصص رادیوانكولوژی، متخصص جراحی عمومی، متخصص رادیولوژی، فوق تخصص خون و سرطان بالغین، فوق تخصص گوارش بالغین (داخلی)، فوق تخصص گوارش و كبد بالغین، دكتری علوم تغذیه، متخصص بیهوشی، دكتری ژنتیك انسانی (ژنتیك پزشكی)، متخصص پزشكی هسته ای، بودند.

سمپوزیوم سرطانهای كولون و ركتوم دربیمارستان جم
سمپوزیوم سرطانهای كولون و ركتوم
سمپوزیوم سرطانهای كولون و ركتوم
سمپوزیوم سرطانهای كولون و ركتوم
سمپوزیوم سرطانهای كولون و ركتوم
سمپوزیوم سرطانهای كولون و ركتوم
سمپوزیوم سرطانهای كولون و ركتوم
سمپوزیوم سرطانهای كولون و ركتوم