FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

1403/02/01 12:39:48

تبحر بي نظير پزشك در معالجه يك خانم باردار

در فروردين ماه 1403 مددجوي باردار بيمارستان جم با شرايط ذيل تحت درمان و مراقبت باليني توسط خانم دكتر سهيلا اميني مقدم، متخصص زنان و زايمان و فلوشیپ سرطان زنان (انکولوژی) قرار گرفتند:

خانم ۲۷ سالهG1  هستند، بدلیل هپاتوسلولرکارسینوم، ۴ سال قبل تحت پیوند کبد قرار گرفتند، داروهای ایمونوساپرسیو تاکرولیموس و اورولیموس مصرف می کردند که در طول بارداری ادامه یافت، در طی بارداری توسط خانم دکتر سهیلا امینی مقدم تحت مراقبت منظم قرار گرفتند . تستهای غربالگری و آنومالی اسکن طبیعی بود، در بررسی سریال رشد جنین، وزن جنین در صدک 8% و دور شکم جنین در صدك 2% بود، بررسی کالر داپلر شریان بندناف و شریان مغزی طبیعی بود و حجم مایع آمنیوتیک متناسب بود . با توجه به IUGR  خفيف، در سن بارداری ۳۸ هفته و یک روز، جهت ختم بارداری بستری شدند، در معاینه بدو بستری،  دهانه رحم بسته بود، ابتدا اقدام به آماده سازی دهانه رحم شده و سپس القای زایمان آغاز شد، با توجه به عدم پیشرفت مناسب سیر زایمان، تحت سزارین قرار گرفتند، جهت سزارین، بی حسی رژیونال (اسپاينال) استفاده شد، نوزاد دختر ظاهرا سالم با نمره آپگار بدو تولد ۱۰ و وزن ۲۴۰۰ گرم متولد شد، خونریزی بعد از زایمان در حد طبیعی بود، بیمار ۴۸ ساعت بعد از زایمان با حال عمومی خوب ترخیص شدند.

جراحي ذكر شده نمونه اي كم نظير از تبحر پزشك معالج و تيم درمان مجموعه بيمارستان جم بوده كه جان مادر و نوزاد حفظ و در شرايط نرمال از بيمارستان خارج شدند.

با آرزوي سلامتي براي تمامي مادران باردار.

 

تصويرنوزاددربيمارستان
زايمان مادرباپيوندكليه