FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

1403/01/07 10:56:23

برگزاری نشست علمی دو ماهانه آندوسكوپیك ایران در بیمارستان جم

در روز پنجشنبه مورخ 17 اسفند ماه 1402 از ساعت 18 لغایت 22 نشست علمی دو ماهانه انجمن جراحان درون بین (آندوسكوپیك) ایران، با حضور افزون بر 120 نفر از استادان، صاحب نظران، دستیاران و دانشجویان پزشكی از اقصا نقاط کشور، در سالن همایش های بیمارستان جم برگزار گردید. این نشست علمی كه دارای 5/2 امتیاز بازآموزی نیز بوده است، با همكاری انجمن جراحان درون بین ایران و با هدف ارتقاء سطح علمی جراحان و آشنایی با نوآوری های نوین این حوزه برگزار گردید.