FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

برگزاري نشست علمي با موضوع CRS and HIPEC in colorectal and ovarian cancers


نشست علمي با موضوع CRS and HIPEC in colorectal and ovarian cancers با حضور اساتيد و پزشكان محترم در روز دوشنبه 2 خرداد 1401 در بيمارستان جم برگزار گرديد.

ادامه مطلب


چهارمين كنگره جراحي‌هاي كم تهاجمي زنان و اندومتريوز

چهارمين كنگره جراحي‌هاي كم تهاجمي زنان و اندومتريوز


برگزاري چهارمين كنگره جراحي‌هاي كم تهاجمي زنان و اندومتريوز EMIG 2022 مورخ 7 الي 8 و 14 الي 15 بهمن ماه 1400

ادامه مطلب


جلسه تومور بورد بيمارستان جم 1400/10/30

جلسه تومور


دومين جلسه از دوره جديد تومور بوردهاي بيمارستان جم در روز پنجشنبه مورخ 1400/10/30 برگزار گرديد.

ادامه مطلب


برگزاري جلسه تومور بورد 1400/10/23

برگزاري جلسه تومور بورد 1400/10/23


جلسه تومور بورد بيمارستان جم با حضور پزشكان اين بيمارستان با هدف بررسي كيس‌هاي خاص سرطاني برگزار گرديد.

ادامه مطلب


تقدير فدراسيون فوتبال از بيمارستان جم

تقدير فدراسيون فوتبال از بيمارستان جم


طی جلسه ای که امروز با حضور داود امیدزاده، مشاور اجرایی رییس فدراسیون فوتبال،دکتر بابک حیدری اقدم، مدیر عامل ...

ادامه مطلبعرضه دارو در فضاي مجازي

عرضه دارو در فضاي مجازي


طبق قوانین و مقررات دارویی کشور، تنها جایی که می تواند اقدام به نگهداری، عرضه و توزیع و دارو بنماید، داروخانه‌ها هستند. همچنین خرید هرگونه محصولات دارویی و مکمل ها می بایست تنها از طریق داروخانه‌ها انجام گیرد.

ادامه مطلب


آدرس و شماره تماس مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري

آدرس و شماره تماس مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري


آدرس و شماره تماس مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري و بيمارستان‌هاي معين تحت پوشش مركز بهداشت شمال غرب

ادامه مطلب


وبينار گردشگري پزشكي در خاورميانه

وبينار گردشگري پزشكي در خاورميانه


برگزاري وبينار مشترك بيمارستان جم و بيمارستان آجي بادم تركيه با موضوع «گردشگري پزشكي در خاورميانه، فرصت‌ها و چالش‌ها»

ادامه مطلب


تبادل دانش و تجربیات علمی میان بیمارستان جم و گروه بیمارستان های آجی بادم ترکیه

تبادل دانش با گروه بیمارستان های آجی بادم ترکیه


پیرو دعوت مدیران مجموعه بیمارستان و دانشگاه آجی بادم ترکیه از اعضاء هیأت مدیره بیمارستان جم، اعضاء هیأت مدیره بیمارستان جم در هفته اول تیر ماه با حضور در دانشگاه و گروه بیمارستان های آجی بادم، بازدید نموده

ادامه مطلب


صفحه 1 از 2