خانم دکتر فیروزه عسگرانی

تخصص:
داخلی (غدد)


نوع همکاری:
guest


تخصص‌های دیگر:
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ،آندوکرینولوژی


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

دوشنبه 9 الي 11

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص بیماریهای داخلی 
  • فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم 
  • داراي بورد فوق تخصصی از دانشگاه تهران 


جوایز و تقدیرنامه‌ها:
  • پزشک نمونه شهر قم