آقای دکتر پیمان بوذری

تخصص:
جراح عمومی


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فلوشيپ جراحي پستان


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

پنجشنبه 8 الي 10

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  • فارغ التحصيل دوره تخصصي جراحي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  • فلوشيپ جراحي پستان از كشور فرانسه