آقای دکتر تهمتن یلدا

تخصص:
زنان و زایمان


مسئولیت های‌ اصلی اجرایی:
بازرس اصلی


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

يكشنبه 10 الي 12 و چهارشنبه 10 الي 12

 

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحقیقاتی:
  • پژوهش در زمينه اثرات آنتي بيوتيك در زنان باردار 


سوابق شغلی:
  • مدرس اسبق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
  • بازنسته دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي