آقای دکتر امیرحسین ناصری

تخصص:
جراح عمومی


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

شنبه تا چهارشنبه 14 الي 18 پنجشنبه 12 الي 14

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص جراحي بيمارهاي گوارش، پستان، تيروئيد، كيسه صفرا، لاپاراسكوپي 
  • استاديار دانشگاه علوم پزشكي ارتش 
  • عضو انجمن جامعه جراحان ايران