آقای دکتر نادر حشمتی

تخصص:
زنان و زایمان


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

شنبه 8 الي 10

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • داراي بورد تخصصي زنان و زايمان
  • تجربه دو سال دوره در مراكز جراحي زنان و نازائي بيمارستان هاي پاريس
  • گذرانيدن يكسال تجربه همكاري در مركز تحقيقات در پاريس 


سوابق شغلی:
  • داراي ٤٠ سال تجربه فعاليت پزشكي در زمينه تخصصي زنان و زايمان و مسؤل بخش هاي فعال جراحي زنان و زايمان 
  • رياست بخش، مدير گروه و نائب رئيس انجمن نازائي ايران