خانم دکتر پوپک یحیوی

تخصص:
زنان و زایمان


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

يكشنبه، سه شنبه 15 الي 18 و پنجشنبه 10 الي 12

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص زنان و زایمان و نازایی 
  • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  • انجام کلیه اعمال زنان از جمله تزریق فیلر و لیزرهای زنان وکلیه اعمال زیبایی زنان