آقای دکتر بهرام قهرمانی

تخصص:
جراح مغز و اعصاب


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

يكشنبه 9 الي 13

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات