آقای دکتر حسن عباسی دهکردی

تخصص:
ارتوپدی


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي كلينيك بيمارستان جم 84141 داخلي 507

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص ارتوپدي و متخصص جراحي استخوان و مفاصل 
  • داراي بورد تخصصي ارتوپدي 
  • عضو انجمن جراحان ارتوپدي ايران 
  • عضو انجمن جراحان هيپ و لگن ايران 
  • انجام تعويض مفصل ران 
  • انجام تعويض مفصل زانو