آقای دکتر آرش جنابیان

تخصص:
خون و آنكولوژی


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فوق تخصص سرطان شناسي باليني


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي كلينيك بيمارستان جم 84141 داخلي 507

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل دكتري پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
  • فارغ التحصيل تخصص بيماريهاي خون و فوق تخصص سرطان شناسي باليني از دانشگاه دكارت پاريس و بيمارستان ژرژپمپيدو پاريس 


سوابق تحقیقاتی:
  • ناشر بيش از 50 مقاله علمي داخلي و خارجي در زمينه سرطان 
  • عضو كميته علمي انجمن خون ايران 
  • عضو انجمن سرطان شناسي آمريكا و اروپا و فرانسه 
  • عضو انجمن سرطان شناسي و خون ايران 
  • عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي دكارت پاريس و دانشگاه آزاد تهران