آقای دکتر منصور شاکرمی

تخصص:
جراح عمومی


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

شنبه 8 الي 10 و چهارشنبه 8 الي 10

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل تخصص جراحي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي ايران 
  • دارايي مقالات و كتب متعدد در زمينه جراحي عمومي 
  • عضو جامعه جراحان ايران و آندوسكوپيك اروپا 
  • هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و جراحي غدد و سرو گردن در دانشگاه تورنتو كانادا