آقای دکتر بهمن دینیاری

تخصص:
ارتوپدی


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

كشنبه، سه شنبه 10 الي 12 و شنبه، يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 15 الي 18

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل دكتري پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
  • فارغ التحصيل تخصص ارتوپدي از دانشگاه علوم پزشكي شيراز 


سوابق شغلی:
  • بازنشسته بيمارستان بانك ملي
  • عضو انجمن ارتوپدي ايران