آقای دکتر عبدالرضا طبسی

تخصص:
داخلی مغز و اعصاب


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 8:30 الي 9:30

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 
  • تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی) از دانشگاه علوم پزشکی تهران 


سوابق تحقیقاتی:
  • مولف اولين كتاب نروافتالمولوژی به زبان فارسي 
  • داراي مقالات متعدد علمي پزشكي داخلي و خارجي 


سوابق شغلی:
  • عضو هیئت علمی و دانشیار گروه داخلی اعصاب در درمانگاه نروافتالمولوژی بیمارستان فارابی 
  • ریاست بخش نرولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 75-1372 
  • ریاست درمانگاه نروافتالمولوژی بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1375