آقای دکتر مازیار پارسا

تخصص:
داخلی (عفونی)


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

دوشنبه و پنجشنبه 12

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری