آقای دکتر علیرضا پهلوان صباغ

تخصص:
ارتوپدی


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فوق تخصص جراحي دست


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

دوشنبه 14

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • جراح ارتوپد و فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی 
  • فارغ التحصيل دوره پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
  • فارغ التحصيل دوره تخصصی جراحی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
  • فارغ التحصيل دوره فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی و دوره تکمیلی جراحی شانه دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • فارغ التحصيل دوره فلوشیپ جراحی دست از كشور سوئیس 


سوابق شغلی:
  • عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران 
  • عضو انجمن جراحان دست ایران