آقای دکتر منوچهر برگی

تخصص:
روانپزشک


نوع همکاری:
guest


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

پنجشنبه 10 الي 12

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص اعصاب و روان 
  • عضو هیئت علمی دانشگاه و فارغ التحصیل علوم پزشکی شهید بهشتی 
  • عضو انجمن تخصصی هیپنوتیزم ایران