آقای دکتر سیدحمیدرضا معزی

تخصص:
داخلی (ريه)


نوع همکاری:
guest


تخصص‌های دیگر:
فوق تخصص بیماری های تنفسی (ريه)


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

شنبه 10 الي 12

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های تنفسی 
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران