آقای دکتر احمد نادری

تخصص:
بیهوشی


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فلوشيپ درد


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي كلينيك بيمارستان جم 84141 داخلي 507 و كلينيك درد روزهاي يكشنبه 8 الي 10

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل دوره تخصصي درد از دانشكده پزشكي وين 
  • فارغ التحصيل دوره تخصصي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

 


سوابق تحقیقاتی:
  • ناشر مقالات تخصصي پزشكي با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دانشكده پزشكي وين 


سوابق شغلی:
  • مدرس دانشگاه 
  • عضو هيئت مديره انجمن بين المللي گردشگري سلامت ايران 
  • دبير انجمن خدمات بين المللي سلامت ايران
  • عضو انجمن پزشكان ايران 
  • عضو انجمن W.F.S.A.B * عضو انجمن روانپزشكان اتحاديه اروپا