آقای دکتر سیامک خالقی

تخصص:
داخلی (گوارش)


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فوق تخصص گوارش و كبد


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 14 و پنجشنبه 12

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحقیقاتی:
  • عضو مركز تحقيقات كولوركتال دانشگاه علوم پزشكي ايران 
  • مشاركت در پروژه هاي تحقيقاتي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي ايران 
  • عضو انجمن متخصصين داخلي 
  • عضو انجمن فوق تخصص گوارش و كبد