آقای دکتر بهمن شفائیان

تخصص:
خون و آنكولوژی


نوع همکاری:
guest


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

شنبه، يكشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 14 الي 16

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل رشته پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  • فارغ التحصيل رشته فوق تخصصي هماتولوژي از دانشگاه علوم پزشكي امام خميني 


سوابق شغلی:
  • داراي بيش از 34 سال سابقه آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  • تأليف مقالات علمي و پژوهشي بمدت 25 سال در زمينه آنكولوژي 
  • عضو انجمن هماتولوژي ايران 
  • عضو انجمن آنكولوژي ايران