آقای دکتر جمال الدین هادي

تخصص:
راديولوژيست


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فلوشيپ سي تي اسكن و MRI


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي قبلي واحد تصويربرداري بيمارستان جم 84141 داخلي 450 يا

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • داراي بورد تخصصي راديولوژي از دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  • فلوشيپ سي تي اسكن از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
  • داراي سابقه فعاليت پزشكي در بيمارستانهاي چمران، جم، بهمن، پارس