آقای دکتر عليرضا صابري

تخصص:
جراحی پلاستیک و زیبایی


نوع همکاری:
guest


سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

فارغ التحصیل جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

داراي دانشنامه بورد تخصصي

داراي دانشنامه بورد فوق تخصصی در جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 سال عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مدرس دانشگاه علوم پزشکی البرز