آقای دکتر محمدرضا عاطفی

تخصص:
اورولوژی


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

يكشنبه 10 الي 12

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحقیقاتی:

مولف كتاب "چرا پزشك شدم" (خاطره ها و خطرها)


سوابق شغلی:
  • استاديار اسبق دانشگاه علوم پزشكي 
  • عضو انجمن ارولوژي ايران


گالری تصاویر: