خانم دکتر سلما رضوی

تخصص:
زنان و زایمان


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

شنبه 12 الي 14 و يكشنبه 8 الي 10

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • جراح و متخصص زنان و زايمان 
  • فارغ التحصيل دكتري پزشكي و تخصصي از دانشگاه علوم پزشكي شيراز