آقای دکتر مهدی مرادی

تخصص:
اطفال


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

شنبه، يكشنبه، دوشنبه 13 الي 16

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
  • فارغ التحصيل رشته تخصصي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
  • فارغ التحصيل رشته فوق تخصصي نوزدان از دانشگاه علوم پزشكي تهران 


سوابق تحقیقاتی:
  • هيأت علمي اسبق دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس 
  • سوابق پژوهشي در زمينه سوء تغذيه بيمارستاني در نوزادان، پنوموني ناشي از ونتيلاتور در نوزادان، GSE REPORT