آقای دکتر امیراحمد نصیری

تخصص:
نفرولوژی


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فوق تخصص بیماری کلیه - نفرولوژی


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

پنجشنبه 13 الي 14

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل پزشكي عمومي، تخصص داخلي و فوق تخصص نفرولوژي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  • گذراندن دوره هاي تخصصي از دانشگاه پزشكي كشور فرانسه


سوابق تحقیقاتی:
  • داراي بيش از 15 مقاله پژوهشي در زمينه علوم پزشكي 
  • مترجم و مولف كتاب (نفرولوژي - فشار خون)


سوابق شغلی:
  • عضو انجمن نفرولوژي ايران
  • عضو انجمن نفرولوژي اروپا 
  • عضو انجمن پيوند عضو ايران، اروپا، ASN آمريكا