آقای دکتر شهرام فیروزبخش

تخصص:
داخلي (ريه)


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فوق تخصص بیماری های تنفسی (ريه)


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

سه شنبه 7 الي 8 و چهارشنبه 7 الي 8

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • داراي رتبه علمي دانشياري 
  • تخصص داخلي 
  • فوق تخصص ريه 
  • فلو شيپ پيوند و مراقبتهاي ويژه 
  • عضو انجمن ريه ايران و انجمن بين المللي قفسه سينه آمريكا