خانم دکتر مریم ایزدی

تخصص:
راديولوژيست


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي قبلي واحد تصويربرداري بيمارستان جم 84141 داخلي 450 يا 500

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل رشته راديولوژي (پرتو شناسي تشخيصي) 
  • فارغ التحصيل دوره پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي ايران 
  • فارغ التحصيل دوره تخصصي راديولوژي از دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  • طي دوره تكميلي MRI از دانشگاه پاريس 


سوابق شغلی:
  • موسس و مسئول فني مركز تصويربرداري نور كرج