آقای دکتر وحید اصیلی

تخصص:
قلب و عروق


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

چهارشنبه 9 الي 12

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصیل دکتری عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • فارغ التحصيل رشته تخصصي قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشكي تهران


سوابق تحقیقاتی:
  • محقق بررسي در ارتباط با آنژيو پلاستي چند رگي
  • عضو انجمن آترواسکلروز ايران
  • عضو انجمن قلب ايران
  • مدرس در دانشكده پرستاري بيمارستان بانك ملي