خانم دکتر شکوفه ساوج

تخصص:
نفرولوژی


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فوق تخصص بیماری کلیه - نفرولوژی


  • متخصص داخلی
  • فوق تخصص کلیه نفرولوژی

اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

سه شنبه 13 الي 14