آقای دکتر محراب مرزبان

تخصص:
جراح قلب و عروق


نوع همکاری:
guest


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي كلينيك بيمارستان جم 84141 داخلي 507

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل پزشكي عمومي، جراحي عمومي و فلوشیپ پیوند کلیه از دانشکده پزشکی شیراز 
  • رتبه اول بورد تخصصی جراحی قلب 
  • دریافت رتبه اول بورد تخصصی جراحی عمومی 
  • رتبه اول در دوره فوق تخصصی جراحی قلب در دانشگاه تهران 
  • دوره تکمیلی جراحي قلب از دانشگاه تگزاس آمریکا 
  • استاديار دانشگاه علوم پزشكي كردستان و تهران 
  • نائب رئيس انجمن جراحان قلب ايران 
  • عضو انجمن جراحان قلب تگزاس آمريكا 
  • عضو انجمن جراحان قلب اروپا