آقای دکتر منصور مقدم

تخصص:
قلب و عروق


مسئولیت های‌ اصلی اجرایی:
پزشک مسئول واحد بیماران بین الملل


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فلوشيپ آريتمي قلب, پيس ميكر, الكتروفيزيولوژي قلب


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

دوشنبه 10 الي 12

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل دكتري پزشكي عمومي، متخصص قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشكي تهران
  • فارغ التحصيل فلوشيپ آريتمي قلب، پيس ميكر، الكتروفيزيولوژي قلب از دانشگاه ويسكانيسن آمريكا 


سوابق شغلی:
  • عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  • عضو هيئت امتحانات بورد تخصصي قلب 
  • كارشناس سازمان نظام پزشكي و پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران 
  • عضو كميسيون پژوهشي دانشگاه و وزارت بهداشت درمان
  • استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  • عضو انجمن هاي قلب و عروق ايران، الكتروفيزيولوژي ايران ، آترواسكلروز ايران