خانم دکتر سارا صرافی زاده

تخصص:
تغذيه و رژيم درمانی


نوع همکاری:
guest


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

چهارشنبه 14 الي 16 و پنجشنبه 9 الي 13

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص تغذیه و رژیم درمانی 
  • عضو هیئت علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 
  • عضو انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران