آقای دکتر علیرضا استقامتی

تخصص:
داخلی (غدد)


مسئولیت های‌ اصلی اجرایی:
رئیس هیئت مدیره


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ،آندوکرینولوژی


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

جمعه 8 الي 10

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص داخلی و فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) 
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 


سوابق تحقیقاتی:
  • محقق برتر دیابت 
  • دبیر کمسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت