آقای دکتر مرتضی خوانین زاده

تخصص:
جراح عمومی


نوع همکاری:
guest


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

يكشنبه 15 الي 17 و پنجشنبه 10 الي 12

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص جراحي عمومي و عروق