آقای دکتر سيد مجتبی مير حسينی موسوی

تخصص:
جراح قلب و عروق


نوع همکاری:
shareholder


سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:

فارغ التحصيل رشته فوق تخصصي جراحي قلب در بیمارستان شهید رجایی دانشگاه علوم پزشکی ایران