آقای دکتر جلال بدلی ثمرین

تخصص:
داروسازی


نوع همکاری:
shareholder


سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:

گذاراندن دوره داروسازي بيمارستاني از دانشكده داروسازي شهيد بهشتي * داراي مدرك MBA با گرايش داروسازي از دانشكده داروسازي دانشگاه تهران * دبير كميسيون تخصصي مشورتي دارو و تجهيزات سازمان نظام پزشكي