آقای دکتر عبدالله ناصحی

تخصص:
اورولوژی


مسئولیت های‌ اصلی اجرایی:
عضو هیات مدیره, نائب رئيس هيئت مديره, معاون درمان


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فلوشيپ آندويورولوژي


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

سه شنبه 8 الي 12

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • داراي 8 سال سابقه استاديار در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشكي تهران 
  • ناشر مقالات علمي پزشكي در زمينه اورولوژي در نشريات داخلي و خارجي 


سوابق شغلی:
  • مدير گروه اورولوژي بيمارستان ميلاد 
  • عضو انجمن اورولوژي ايران 
  • عضو انجمن اورولوژي آمريكا 
  • عضو انجمن اورولوژي اروپا 
  • عضو انجمن آندويورولوژي آمريكا