خانم دکتر فرحناز نیک دوست

تخصص:
قلب و عروق


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

شنبه 8 الي 10 و پنجشنبه 8 الي 12

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فلوشيپ اكوكارديوگرافي پيشرفته
  • داراي بورد تخصصي قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشكي تهران
  • عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران
  • عضو انجمن قلب، عروق ايران
  • عضو انجمن اكوكارديوگرافي ايران