آقای دکتر هدایت اله تولی

تخصص:
قلب و عروق


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي كلينيك بيمارستان جم 84141 داخلي 507

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي ايران
  • داراي بورد تخصصي قلب و عروق


سوابق تحقیقاتی:
  • محقق در زمينه بررسي بلوك هاي مادرزادي قلب
  • عضويت در انجمن قلب و عروق ايران 
  • عضو انجمن قلب و عروق ايران