آقای دکتر پرویز معمارزاده

تخصص:
زنان و زایمان


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

دوشنبه، سه شنبه 8 الي 10 و پنجشنبه 8 الي 10 و جمعه 10 الي 12

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحقیقاتی:
  • داراي مقالات علمي پزشكي متعدد در خصوص بهداشت خانواده، كمك هاي اوليه، اورژانس و نازايي
  • داراي سابقه سخنراني در سازمان بهداشت جهاني W.H.O 


سوابق شغلی:
  • بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  • رياست اسبق بيمارستان جواهري
  • عضويت جامعه جراحان ايران