آقای دکتر فرید خطیبی تهرانی

تخصص:
بیهوشی


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي كلينيك بيمارستان جم 84141 داخلي 507

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
  • عضو انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران