آقای دکتر آرین فروحی

تخصص:
بیهوشی


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي كلينيك بيمارستان جم 84141 داخلي 507

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص بيهوشي و مراقبتهاي ويژه
  • عضو انجمن جهاني بيهوشي WFSA
  • ضو انجمن بين المللي مطالعات درد IASP
  • عضو انجمن پزشكي هايپرباريك و زيردريا UHMS