آقای دکتر هوشنگ صابری

تخصص:
جراح مغز و اعصاب


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي كلينيك بيمارستان جم 84141 داخلي 507

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل در رشته پزشکی دانشکدة پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  • فارغ التحصيل تخصص جراحی مغز و اعصاب از دانشکدة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
  • عضو هیئت علمی و استادیار گروه جراحی مغز و اعصاب در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی 
  • عضو شورای پژوهشی طرح‌های تحقیقاتی از 76- 1374